Onze Visie/Missie?

1 Ontmoeting met Jezus veranderd alles!

Visie/Missie

Het trainen van een generatie die radicaal Jezus volgt en hem boven alles zet.

Radicaal voor Jezus streeft naar het demonstreren van de Liefde van God voor de mensen & en het discipelen van gelovigen zodat er gelovigen gaan opstaan die een krachtig en sterk fundament hebben gebaseerd op de beloftes van het woord van God en vanuit dat fundament de opdracht kunnen vervullen die Jezus ons gegeven heeft.

Om deze opdracht te vervullen betekent het dat je bereidt moet zijn om elke dag je kruis op je te nemen en aan jezelf te sterven. Zodat niet langer jij leeft maar Christus in jou en dat je leert te leven vanuit je wedergeboren Geest. (Galaten. 2:20).

Als Radicaal voor Jezus geloven we dat God's woord de waarheid is en dat God's woord en als hoogste autoriteit in ons leven hoort te staan.

Door mensen te onderwijzen met het woord van God geloven we dat mensen sterk en fundeerd op het woord van God durven te vertrouwen en hierdoor krachtige christenen worden.

Het is normaal om tegenstand te krijgen maar het is onbijbels om verslagen te worden. Maar veel mensen weten niet wat de principes en beloftes van God zijn en hoe ze deze moeten toepassen in hun eigen leven.

In Markus 9:23 zegt Jezus: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Alle dingen zijn dus mogelijk en voor God is niks onmogelijk. Alleen moeten we leren om te leven en te bidden naar de wil van God.

De grote opdracht

Jezus heeft ons in Mattheus 28 een opdracht gegeven. Het Evangelie verkondigen onder alle volken, mensen discipelen maken door hen te dopen in de naam van Vader de Zoon en de Heilige Geest, maar ook iedereen, alles te leren wat Jezus de discipelen heeft geleerd.

Doop in water (Geen kinderdoop)

Waterdoop is een opdracht waarin gelovigen zich onderdompelen in water. Het komt van het woord baptiso wat onderdompeling betekent. Door ons te laten dopen laten we ons oude leven achter en staan we op in een nieuw leven met een wedergeboren geest. 2 Korinthe 5:17 leert ons dat hierdoor alles nieuw is geworden en het oude compleet voorbij is.

Doop met de Heilige Geest

De bijbel spreekt ook over de doop met de Heilige Geest. Dit is een bekrachtiging van de Heilige Geest op ons waardoor we kracht en zalving ontvangen om de opdracht te vervullen die Jezus ons gegeven heeft.

Genees de zieken

Het is God's wil dat iedereen gezond is zodat we volledig in onze roeping kunnen gaan wandelen. Als discipelen van Jezus hebben we de autoriteit gekregen om zieken de handen op te leggen met de belofte dat ze gezond zullen worden.

Drijf demonen uit

Demonen uitdrijven is ook iets wat standaard hoort te zijn in het leven van een gelovige. Markus 16:17 zegt dat de gelovige mensen hieraan te herkennen aan horen te zijn. Net zoals zieken genezen hebben we de autoriteit gekregen om demonen uit te drijven.

Maak discipelen

Discipelschap is een belangrijk onderwerp wat nooit ophoudt. Door mensen te leren hoe ze kunnen groeien in geloof activeer je ze om zelf verder te leren maar ook om meer mensen dit leren waardoor er steeds meer discipelen komen.